INDIVIDUÁLNÍ VÝKLADY

INDIVIDUÁLNÍ VÝKLADY

Individuální výklad je vhodný pro 1 až 3 otázky, případně pro rozbor Vaší aktuální životní situace. Jestli zrovna pro Vás není žádná z nabízených variant osudovek tím, čím se nyní zabýváte, ale daná situace ve Vás probouzí silné emoce či prožíváte významnou životní...
PSI A KOČKY – NAŠI PRŮVODCI A ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

PSI A KOČKY – NAŠI PRŮVODCI A ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

Dovolte svému zvířecímu příteli, aby Vám předal své učení a poznejte moudrost, kterou Vám přináší do života. Tento výklad lze vyhotovit i když už Váš malý průvodce odešel za duhový most, protože pouto mezi Vámi je tak pevnější, než kdykoliv předtím. Cena tohoto...
ORÁKULUM – TADY A TEĎ

ORÁKULUM – TADY A TEĎ

Vaše Tady a Teď a pohled na možný či pravdě podobný vývoj údalostí ve Vašem životě.  Pravdě podobné výsledky jsou ty, které jsou dosažitelné, pokud nic neuděláte, a možné výsledky jsou ty, které jsou dosažitelné, pokud se na utváření Vašeho osudu, budete sami podílet....
JÁ, MÉ DARY A POKLADY

JÁ, MÉ DARY A POKLADY

Tato osudovka hovoří o darech, které jsou uvnitř Vás. Otevírá okno novým směrem, k novému pochopení něčeho nebo naopak potvrzení pocitu, že už cosi víte, ale potřebujete větší jistotu. Tato varianta je vhodná, chcete-li přivést své sny k životu, objevit skryté zdroje...
VZTAHY

VZTAHY

Poskytne vhled do vztahu k jiné osobě, ať už jde o přítele, partnera či partnerku, nebo o člověka, s nímž máte pracovní či jiný vztah. OBJEDNÁVKA - Vztahy Jméno Příjmení Datum narození Hodina narození (pokud ji znáte) Adresa pro doručení E-mailová adresa Telefon...
MY DVA

MY DVA

Osudovka pro vztahy v jakékoli fázi zamilovanosti. Přináší Vám poznání podstaty Vašeho vztahu. Je to výklad vhodný pro ty, kteří se chtějí na sebe navzájem podívat jinýma očima. V našich vztazích se často objevují potíže a my si navzájem ukazujeme naše stíny, láska...