Tato osudovka hovoří o darech, které jsou uvnitř Vás. Otevírá okno novým směrem, k novému pochopení něčeho nebo naopak potvrzení pocitu, že už cosi víte, ale potřebujete větší jistotu.

Tato varianta je vhodná, chcete-li přivést své sny k životu, objevit skryté zdroje a hluboce ukryté poklady. Umožní Vám vidět skrze skryté vlivy, které ovlivňují Vaši situaci, a ukáže věci, kterých si možná nejste vědomi.

Nabízí Vám zázračný a jedinečný způsob jak poznat své Já, získat poznání a pochopit, kde jste teď, a kam směřujete. Odhaluje, kde spočívá Vaše duchovní síla a naznačuje směr Vaší cesty. Ukazuje, v co máte věřit a co ve svém procesu růstu potřebujete posilňovat. Nabízí řešení současných životních výzev, říká, kde Vaše cíle vyžadují pozornost a jak dosáhnout toho, co si přejete.

Součástí Já, mé dary a poklady je zvířecí medicína, která je klíčem k moudrosti, k poznání vnitřního učitele a k napojení na cíle a záměry Vašeho Vyššího Já.

Ať Vás tato osudovka vede na cestě Vaším kouzelným životem, abyste již nikdy nezabloudili. Kéž Vám ukáže, jak ve svém životním příběhu najít kouzlo a smysl a pomůže Vám vytvořit ten nejlepší život pro Vás. Ať je Vaše budoucnost inspirativní, plná moudrosti a lásky!

OBJEDNÁVKA - Já, mé dary a poklady

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

9 + 2 =