Změna ne vždy znamená totéž jako přeměna a ne všechny oběti jsou nutné. Ke kartám se často uchylujeme, když některá oblast našeho života volá po generálce. Je však důležité rozeznat, kdy nás karty nabádají ke změně a kdy k přeměně. Je v tom rozdíl? Je. Změna je posun z jedné pozice do druhé – vnitřně či fyzicky. Změna však může proběhnout do strany i směrem zpátky a ne vždy musí přinést rozvoj. Naproti tomu přeměna rozvoj přináší vždy. Je to krok z jednoho stupně prožívání na vyšší.
Změna není většinou nutná, a často je pouze způsobem, jak se vyhnout konfrontacím s něčím uvnitř nás nebo jak nemuset řešit obtížnou situaci.
Dobrá kartářka by toto měla rozpoznat a podpořit vás v procesu přeměny, přičemž by vás měla připravit na to, že žádná přeměna nemůže proběhnout bez obětí.
Se změnami mám bohatou zkušenost a dnes už mi dávají smysl spíše přeměny 🙂 Přijďte si to rozklíčovat u karet – těším se na Vás!
Anoli