5.8.2021
ZDÁ SE TO TAK JEDNODUCHÉ! ALE, PROČ SE TO STÁLE NEDAŘÍ?
 
Ačkoliv jsou pro mně karty velkým pomocníkem a ráda s nimi pracuji, nevěřím na osud ani na jeho čtení z karet či jiných věšteckých orákulí. Věřím, ale tomu, že my všichni jsme odpovědni za vše, co se v našich životech děje, za to nejlepší i za to nejhorší. Věřím, že každá naše myšlenka utváří naši budoucnost a že všechny své zážitky vytváříme vlastními myšlenkami a pocity.
 
Také již dobře vím, že pouze když se nám daří klidná mysl, harmonie a vyrovnanost, odráží se tento stav v celém našem životě. To, jak se díváme na sebe a na svůj život, je pro nás pravdou. Protože vesmír bezvýhradně podpoří každou naši myšlenku…
 
Jsme vědomými tvůrci. Obdařeni potenciálem měnit negativní stav mysli na pozitivní. Je to velmi prosté – stačí si uvědomit všechny své myšlenky a pocity a pak vědomě započít naši změnu, které si přejeme dosáhnout. Každodenní prací, krok po kroku můžeme lehce zlepšit svou celkovou tělesnou a duševní pohodu i všechny naše vztahy.
 
Zdá se to tak jednoduché! Ale proč se to stále nedaří?
 
Již několik let mně baví pozorovat sílu svého zhmotňování. Jelikož jsem chemik – tabulky, záznamy, vyhodnocování pozorování a analytické vyvozování závěrů – mi je zcela vlastní. Rozhodla jsem se přistoupit k dalšímu ,,pokusu,, – protože právě teď opravdu potřebuji zhmotnit důležité záměry ve svém životě.
 
Můj život se nějak zkomplikoval, příliš zesložitil. Je nezbytné urovnat určitou oblast mého života. Uklidit si kolem sebe, aby mohla být má mysl jasnější a soustředěnější – a já měla opět více energie. Nastal čas zpomalit a soustředit se na to, čím jsem si jistá. Co doopravdy chci? Co vím, že určitě nechci?
 
Již několikrát jsem tyto otázky pokládala těm, kteří se na mně obrátili s prosbou o osudovku když se se nacházeli na podobným životních rozcestích. A tehdy mi přišly odpovědi tak jednoduché. A dnes? Myslím, že to bude dlouhá noc, než si je všechny znovu zodpovím…
 
A ráda bych tímto inspirovala všechny, kteří se na podobných křižovatkách nacházejí dnes. Otázky zde dávám volně k dispozici i ke sdílení a moc si přeji, aby nám všem byly nápomocné. Klidně si je někam přepište, založte… z vlastní zkušenosti vím – schovej na dno, najdeš snadno 🙂
 
Krásný a plodný čas plný odpovědí pro Vás všechny, kteří nyní pracují na své proměně*
S Láskou Anoli*

PRACOVNÍ DENÍČEK PRO DALŠÍ CESTU MÝM ŽIVOTEM

Než se vědomě vydám na svou další cestu, musím se nejdříve zorientovat sama v sobě. Co mně dovedlo na tuto životní křižovatku? Kde se právě teď nacházím? Jakou cestu nechávám za sebou? A kam se vydám dále? To jsou důležité otázky předtím, než začnu plánovat své další kroky.

ROLE, KTERÉ CHCI PŘESTAT HRÁT

Čím více uznáváme své role, tím jsme si jistější v jejich úspěšném odkládání či nahrazování rolemi, které s námi souzní.

VĚCI, KTERÉ ZATĚŽUJÍ MÉ OKOLÍ A SIGNALIZUJÍ MI, ŽE JSEM SEŠLA ZE SVÉ CESTY

Cítí-li se v naší společnosti ostatní dobře, v radosti a lásce, je to signálem toho, že jdeme správnou cestou. Je-li tomu jinak, pak nás tento poradní systém – kontrolky, které se rozsvěcují, na které nás ostatní upozorňují, má přivést k tomu, abychom identifikovali, co nám brání v dosažení našich cílů, k seberealizaci a naplnění našeho života.

CO SE CHCI NA SVÉ DALŠÍ CESTĚ NAUČIT

I v přírodě vše roste a umírá. Stejně tak my můžeme růst, anebo stagnovat a umírat. Některé naše chyby bychom rádi ze života vymazali. Ale mohou být cenným zdrojem zkušeností. Učí nás novým věcem. Kde ve svém životě cítím potřebu vyrůst? Co se můžu naučit nového?

DECHBEROUCÍ ČI PARALYZUJÍCÍ OKAMŽIKY NA MÉ CESTĚ

Jsou nějaké? Mohu se z nich něco naučit? Mají mi co říct? Okamžiky, kdy se přestal točit svět, nebo se naopak pořádně zatočil. Jaké je v nich pro mě poselství?

CO CHCI VE SVÉM ŽIVOTĚ TEĎ ZAČÍT ŽÍT JINAK, NEŽ TOMU BYLO DOPOSUD?

CO CHCI ZMĚNIT?

PROČ TO CHCI? A JAK SE ZMĚNÍ TO, JAK SE NYNÍ CÍTÍM?

Naše pocity odráží kvalitu našeho života.

Ať už chcete učinit změny ve svém já, ve svém životě, vašich snech, čase pro sebe, v lásce, v rodině, ve vztazích s dětmi, partnerem, s kolegy či s přáteli. Ať už chcete měnit oblast zdraví, seberealizace, podnikání či práce, peníze a prosperity… je důležité vědět to, jak se chcete cítit? Někdy není třeba znát přesné odpovědi. Stačí se jen otevřít představě – jaké by to bylo? Jak by se to mohlo ještě zlepšit?

 

Papír je veliký, nemusím se omezovat do jedné věty. Můžu napsat vše, co mě napadne.