25. září 2022

Září je dynamickým měsícem, který prověřuje naši flexibilitu. Koncem září jako by se uzavíralo vše nové, jelikož vše nové už se zajelo do kolejí a z chaosu se stává řád. Částečně ano, ale i ne.

Poslední tři měsíce v roce slouží pro přípravu na rok následující. Z pohledu numerologie je říjen číslem 10, čili 10/1 a toto číslo přináší změnu nebo nový začátek. Začíná se od začátku cyklus od 1 do 9, jen na vyšší úrovni a s vědomím uplynulých měsíců.

Co Vy a změny, nové začátky….?

Říká se, že změna je život a že kdo v životě stagnuje, odmítá změny a tím i vlastní růst. Nebojme se změn, posouvají nás kupředu. I kdyby se nám nechtělo, stagnace vytváří okolnosti, které nás dříve či později – donutí.

Život i naše tvořivá cesta bouřky potřebují. Bez tohoto nahromadění a uvolnění energie bychom se unudili k smrti a stagnovali bychom. Na cestě k nám jsou další bouřlivé změny. Přichází k nám, abychom se mohli osvobodit od zaběhaných nepotřebných vzorců a nahradit je novými.

I když přesně nevíš, co bouřka přináší, neztrácej důvěru, že jí bez úhony projdeš a před Tebou se otevřou nové zkušenosti.

Naším úkolem je zachovat si odstup – bouřka vyřeší všechny současné problémy, i ty, které teprve přijdou. Transformuje a pomáhá růst. Otevře nás nové energii a novému životu.

A tak se nyní uvolněme, nalaďme se na naše vnitřní já a dovolme bouřce přijít a vše pročistit.

Anoli*