Kapři vyrůstají v malých rybnících a učí nás, že vždy máme dostatek. V každém z nás je potenciál prosperity. Jejich poselstvím je, abychom s vědomým záměrem vytvářeli bohatství uvnitř, bez ohledu na to, jak malý se zdá být náš rybník – a ocenili hojnost, kdekoli ji uvidíme. V našem malém rybníku je toho mnoho, co můžeme vytvořit a co si můžeme přitáhnout. Nepodceňujme, co máme a kdo jsme, protože jsme úžasní a milovaní.
Anoli