Jeden moudrý indiánský muž kdysi řekl, že pokud se věci nevyvíjí, pak nemají hodnotu. A tak pokud cítíš, že některá oblast ve Tvém životě stagnuje, pak se můžeš poradit se svým karetním balíčkem, co je potřeba k obnovení rovnováhy.
Můžeš se inspirovat kukuřicí jež je pro indiány posvátnou plodinou hojnosti.
PRVNÍ KARTA bude představovat kořen problému. Tato karta ti může vnést jasnost do situace, ve které se cítíš zmatená. Díky tomu, že uvidíš kořen problému, můžeš si začít všímat dostupných řešení.
DRUHÁ KARTA symbolizuje kukuřičný stonek. Tato karta ti ukazuje, co se potřebuješ naučit, co je třeba zažít anebo pochopit, aby si dál mohla po své cestě kráčet v rovnováze.
TŘETÍ KARTA je kartou plodů a prozrazuje, jaké plody přinese tvé úsilí. Je to také karta, která ti ukazuje semínka budoucnosti. Pokud dobře strávíš lekci, kterou právě zažíváš, bude toto tvojí potravou a sílou do budoucna.
ČTVROU KARTOU bude mana – pro indiány tolik důležitý pyl, který zajistí pokračování hojnosti. Tato karta ti ukazuje, jak pokračovat v růstu.
Mimo to si dovolím malý tip, který funguje mně, když zažívám nepříjemné pocity z jakéhokoliv nedostatku či když se mi čehokoliv nedostává, tak jak bych potřebovala. Co mi pomáhá změnit své naladění, je vyjít ven, třeba jen na zahradu, kde si požádám o načerpání potřebné podpory a důvěry v proces, skrze své chodila, kterými stojím bosa na zemi, objetím či opřením se o velký a pevný strom anebo jen chvíli setrvám v klidu a tichu. A i tyto malé věci většinou dají vše do pohybu.
Vyzkoušej si výklad a klidně mi dej vědět, jak se ti dařilo načítat odpovědi. A pokud by si cítila, že chceš do svých karet pustit profíka, pak mi bude ctí a ráda se Ti pověnuji osobně i online.
Anoli