21.6.2021

Tento čas nám přináší učení se cestou lásky. Své další bytí budeme rozpínat sjednocením se s druhými. Kdykoliv se nám podaří rozpoznat milovaného v druhém člověku, navážeme trvalé spojení s tou nejvyšší a nejčistší podstatou lásky. Nejen, že se nám tak bude dařit dávat lásku druhým a přijímat je takové jací doopravdy jsou, ale stejně tak se nám bude dařit vnímat a obdarovávat sami sebe.

Prozkoumávejme i dál své postoje a skutky a ujišťujme se, že naše činy vychází vždy ze skutečně čistých pohnutek, než-li začneme konat.

Odpusťme to, co jsme si ještě odpustit či přijmout nedovolili. Učiňme další krok ke svobodě. Ani karma našich předků není naše – dovolme si prolomit tyto pomyslné okovy. Zapalme dnes svíčku našim předkům a požádejme je o požehnání naší nové cesty lásky.

Před námi se otevírá další výpravná cesta. Stačí opustit kopu hnoje starých bolestí a zranění a zamířit ke květinám. Neprodlévejme dál u toho, co se nepodařilo. Důvěřujme ve správnost okamžiku a podnikneme kurážnou akci. Vše může spočívat v tom co je malé. Třeba malé krůčky. Nebo něco malého, co nás spojuje.

Léto bude velmi úspěšné i přesto, že možná budeme muset čelit zkouškám a výzvám, než dosáhneme našich cílů.

Požádejme své pomocníky o vedení. A pokud víte, že k vám již věštba promluvila, nežádejte dále o další rady a znamení. Začněme jednat právě teď pro dosažení svého dalšího cíle.

Stále slyšíte volat svoji minulost? Chce být uznána, přijata. Neuvízněme v tomto bodě. Poučme se a pojďme dál. Přijetím darů z minulosti znovu získáme část své duše.

Zůstaňme soudní, projasňujme své vize, laďme detaily.

Snažme se co nejvíce udržet v přítomném okamžiku a věřme i v ty nejmenší krůčky a činy.

Každé naše rozhodnutí utváří náš další osud. Dobře se dívejme kolem sebe a také dovnitř sebe. Nadcházející cesta přináší přirozený růst, kreativitu i pravou lásku.

Buďme velkorysí, přijímejme a dávejme. S láskou.

Anoli*