19.4.2021
V těchto dnech jsme nepřetržitě zásobovaní sílou, energií a aktivitou. Tvořivost i obchody se daly opět do pohybu a my můžeme cítit harmonii v toku vzájemného braní a dávání. Překážky mizí a co dáváme, dostáváme zpět. Za všechnu svou poctivě započatou práci začínáme sklízet plody.
Nezapomínejme na vděčnost a děkovné oběti či dary, abychom si tuto energii výměny zachovali co nejdéle.
V našich partnerských vztazích a stejně tak v těch přátelských, taktéž panuje vzájemná výměna citů a lásky. Nebojme se investovat, dávat a obětovat. Vše se nám bude láskyplně vracet a naše vztahy budou sílit a budou pevné i při dalších budoucích zkouškách.
Buďme velkorysí a naučme se také přijímat. Právě dary mohou být nyní našimi velkými učiteli.
Naše domovy jsou požehnány. Všeho máme dostatek a dobře se nám daří. Učíme se těm nejcennějším hodnotám života. Naše domovy nás budou ochraňovat a dávat nám pocit tepla a bezpečí. Doma se budeme cítit dobře, stejně tak i naše děti a příbuzní i přátelé nás budou často navštěvovat. Čeká nás spokojenost a štěstí.
A Ti, kteří jsou sami, již brzy potkají nového partnera, se kterým budou v budoucnu nový domov budovat.
Muži tento příval energie přijímají radostně, protože jim pomáhá, aby se s odhodláním pohnuli vpřed. Znovu nalézají svůj životní rytmus a znovu se připojují k tanci života s vlastní silou a energií. U mužů přechází stagnace v pohyb.
Povzbuzujme je tomu, aby se pohybovali vpřed s dobrým pocitem ze sebe samých a s odhodláním.
Mnohé z nás žen v tento čas mohou v rámci svého domova či rodiny pociťovat houževnatost zakořeňování. Není kam spěchat. Naším úkolem je nyní pouze být a poskytovat ochranu všemu, co je nám drahé. Poznáváme své vlastní hranice a pečujeme o své citové a duchovní zdraví. Velmi důležitá je pro nás citlivost i k hranicím druhých lidí.
Ti, kteří chovají k našim hranicím respekt, budou odměněni naši šlechetností.
Největší dar můžeme získat tak, že pochopíme lekce těchto dní a naučíme se, jak si nastavovat zdravé hranice. Vstupujeme do fáze, kdy musíme k udržení svých záměrů a spoluvytváření lepšího života být nároční a odmítnout mnohé věci, které pro nás v minulosti nebyly v pořádku. To také znamená, že se musíme naučit, kde končíme my a kde ostatní začínají.
Buďme si vědomi svých omezení a pochopme, že říci ne tomu, co se nám nelíbí, je posilující volba.
Je načase být upřímní sami k sobě ohledně toho, co opravdu chceme. Vyjasněme si, s čím souhlasíme, dávejme jasně najevo, jaké jsou naše potřeby, a ne říkejme celou větou. Toto jsou znamení respektu a laskavosti k druhým i k nám samým.
Důvěřujme signálům našeho těla. To nám signalizuje správná rozhodnutí, která jsou dobře ukotvená a sladěná s tím, co k nám patří a co ne.
Ať Vaše dny plynou s radostí a lehkostí.
S Láskou Anoli*