4.10.2022

Říjen prostupuje naším bytím, tma lůna Matky Země nás pomalu zahaluje do své náruče klidu a odevzdání. Nastává čas, kdy naše cesty bude osvětlovat světlo z našich nedávno minulých zkušeností a nabytých moudrostí.

Tento měsíc nás hýčká blahobytem a hojností. Vše je zde možné. Projekty se realizují. Vzkvétají naše vztahy a rosteme. Mohu-li vás k něčemu vybídnout – podělte se o své radosti s ostatními a sdílejte s nimi svou hlubokou vděčnost za vše, v tomto roce, minulé.

Symbolem tohoto nadcházejícího období je sova, která představuje oduševnělost a moudrost, která plyne z nedávnou minulého, které nebylo jednoduché. Zvládli jsme to a nyní nastal čas své zkušenosti sdílet a být inspirací druhým. To je nástroj, který pomůže nejen nám samotným, ale také ostatním překonat těžké období tmy.

Pozorujme se, zaposlouchejme se do svých slov. Jak se vyjadřujeme o vztazích, přátelství, práci, dětech, rodině, penězích, bohatství, o sobě… Uvědomme si svá přesvědčení, která tímto způsobem sdělujeme světu. Slova dokážou ranit nebo povzbudit.

Nezapomeňme děkovat, chválit, povzbuzovat, omluvit se, pokud je třeba.

Vymaňme se z názorů – různých vzorů své rodiny, svých přátel i svých vlastních a tvořme vše tak, jak si přejeme.

Mluvme s jinými lidmi a o jiných tak, jak bychom chtěli, aby oni mluvili o nás v naší nepřítomnosti. 

Říjen nám dovoluje uvědomit si, že právě prožíváme období, kdy je všechno možné a kdy všechno, co potřebujeme vědět, je jasné a zřetelné.

Toto je vhodná doba pro dokončování. pro poodstoupení a následně nacházení snadných řešení. Čeká nás velký posun vpřed. Ukliďme si – nachystejme prostor novému.

Krásné dny,

Anoli*