30.4.2021
Dnes v noci jsme na Rusavě hostili první krásnou bouřku. Moudré indiánské kultury nás učí, že objeví-li se na obloze Hromové Bytosti, je to akt milování Matky Země s Otcem Nebes. Energie, která tímto krásným mocným úchvatným aktem vzniká, je využitelná pro nás pro všechny.
Jsme to právě my, kdo má nyní dost energie katalyzovat své záměry. Využijme ji správně. Nyní můžeme dokončit jakýkoliv úkol. Pokračujme!
Nezapomeňme ale doplňovat stejné množství energie, které vydáme.
Dnes nahlas zakřičme svůj záměr. Již máme dost odvahy a síly úkol dokončit.
Bouře také přináší obnovu celému Stvoření. Stejně tak my můžeme této energie využít pro očištění našich obav, pro uvolnění starých zvyků a kultivaci nového růstu.
Buďme silní, očistěme se od našich strachů i pocitů viny. Své pocity ztráty zvládněme tím, že za nimi uvidíme větší plán.
Nechme se nyní milovat a chránit.
Krásné dny plné radosti ze sebe samých,
Anoli*