Pomalu vplouváme do posledního měsíce tohoto velmi transformačního roku, jehož závěr bude balzámem na duši – dovolíme-li si to, prožijeme prosinec v radosti ze života a v celé jeho spontánnosti. Uchopme tento čas do našich rukou a velmi rychle zjistíme, že máme neomezené možnosti.
Prosinec není jen o tom investovat svou energii do pečení, zdobení domu a balení dárečků. Ale je hlavně o hře a kreativitě, o vnitřním hlase, který nás vede k tomu, jak udělat radost sobě i svým milovaným…
Můžeme teď promýšlet, jak chceme dále prosazovat své plány a projekty, jak je dále rozvíjet. Je to měsíc plný rozjímání a lásky. Měsíc dalšího duchovního hledání a zotavení.
Co je pro nás důležité? Co si přejeme ve svém životě, partnerství, rodině, přátelství, práci… Využijme prosinec k zamyšlení se nad naší další budoucností a nenechme se vyvést z rovnováhy. Dejme si pozor na to, abychom se nenechali unavit hektičností konce roku. Udělejme si čas na dobrou knihu, šálek čaje, chlupatou deku, oblíbené křesílko…
Najděme si čas pro nás, pro naši kreativitu, využijme její nečekanou sílu. Ohlédněme se zpět a těšme se vpřed. Očistěme své okolí například pomocí vykuřovadla – od minulosti a špatných pocitů.
Tento rok byl opravdovým rokem přeměny. Co nás nezabilo, to nás doslova posílilo – naše životy se mění v opravdové, věčné a zdravé. Zůstaňme soustředění na naše cíle a neustále uplatňujme sebekázeň. Už moc dobře víme, že se to vyplatí 🙂 Přestaňme plýtvat svou energií přemýšlením o tom zda to bylo dobře nebo zle, zda je to černé nebo bílé, zda ano či ne… vše se samo vyřeší, necháme-li záležitosti dostatek času bez naší citové angažovanosti.
Prožijme prosinec ve znamení humoru a laskavosti. Dívejme se na ty dobré a šťastné chvíle, které nás obklopují a děkujme za ně. Zasmějme se našim životním komediím a nenechme si mařit naše štěstí. Ať legrace naplní naše srdce duhou!
Dělejme to, co považujeme za správné, i kdyby to nikdo neviděl, či neocenil. Mysleme na to, že každý svádí své vlastní bitvy a dívejme se na ně se soucitem a pochopením. Využijme každou příležitost k laskavosti – pozvedáme a inspirujeme tím všechny kolem.
Krásný prosinec nám všem!
S Láskou,
Anoli*