Když přijmeme věci tak, jak jsou, je to pro nás velkou úlevou, i když to není příjemné, protože jediným skutečným utrpením je, že nechceme, aby to tak bylo.

Přijetí je ukončení snahy změnit nebo odmítnout způsob, jakým se situace vyvíjí – i když možná chceme, aby se vyvíjela jinak.

Zdá se, že se držíme představy, jaká by určitá osoba měla být nebo jaká by měla být určitá věc či situace. Máme sen – nebo plán. Ale to, co chceme, se podle všeho neuskutečňuje. A my se i za této situace stále snažíme , aby to tak bylo.

Ať už je tomu jakkoliv. jsme nuceni přijmout věci takové, jaké jsou – a to možná pro nás nebude jednoduché. Pravděpodobně budeme cítit nespokojenost, ba i nepřátelství a budeme chtít bojovat nebo hlasitě protestovat Velkou část našeho rozčilování a neklidu nezpůsobuje sama situace, ale právě náš nedostatek pochopení a přijetí.

Jsou-li naše myšlenky kritické a je pro nás obtížné někoho přijmout takového, jaký je, pak je možné, že se jedná a odraz naší vlastní sebekritiky, našeho problému s přijetím sebe sama. Nemůžeme-li přijmout plně sebe sama, nebudeme schopni přijmout ani nikoho jiného.
Východiskem je, že nejprve poznáme, a pak přijmeme bez zábran a výhrad všechny své pocity a reakce. Najdeme-li způsob přijetí, kterému nebudeme tolik věřit, nebo budeme-li jej považovat za slabost, zvažme svůj postoj do hloubky. To neznamená naprostou odevzdanost, ale to, že se vzdáme odporu a umožníme životu, aby nám poskytl to, co potřebujeme.
Často se snažíme o nějakou věc, zatímco život nám ve své moudrosti nabízí něco jiného. Avšak vždy nechápeme, co se děje nebo kudy naše životní cestička vede. Někdy ji musíme prostě jen následovat.
Nepodceňujme sílu přijetí. Je to vyjímečně mocná karta, která poukazuje na možnost ohromné, pozitivní změny – pokud ji sami umožníme.
Vzdejme se boje. Nechme se unášet tokem událostí, k nimž přirozeně dochází. Život by nám skutečně mohl nabídnout něco lepšího.

Zrcadlové karty, karta Přijetí
Anoli