24.4.2021
Včera se na mně obrátil kamarád s dotazem, co může znamenat skutečnost, že se v jeho blízkosti v posledních dnech neustále objevují bažanti. Uvědomila jsem si, že jsem o jeho medicíně nikdy dříve nepřemýšlela. A přitom jsou součástí našeho zdejšího přírodního orákula, můžeme je snadno vyhledat, spojit se s nimi a poznat jejich učení.
 
Pravdou je, že v těchto dnech jsou setkání s nimi velmi častá. Věřím, že kromě vedení na naší nynější cestě se nám mohou stát zdrojem síly a pomoci nám v pochopení a řešení našich vztahů či situací. Orel není lepší než vrabec a ani kolibřík není lepší než bažant. Pouze nás má každý z nich naučit jiné lekce.
 
Každý druh zvířete má podobně jako lidé duši, která se na Zemi naplňuje určité poslání. Některá zvířata se vtělují proto, aby mohla sloužit lidstvu, zatímco jiná pomáhají naší planetě anebo se sem přišla rozvíjet prostřednictvím života na Zemi.
 
Ptáci obecně nám přinášejí poselství o tom, abychom roztáhli svá křídla a vzlétli. Je to jen naše vědomí, které nás omezuje, a právě nyní žijeme ve velmi důležité době, která je plná příležitostí a růstu. Není proto také nikterak překvapující, že službou bažantů a koroptví je prostřednictvím klování prokypřovat půdu a napomáhat tak růstu semínek. Nabádají nás tak symbolicky k tomu, abychom se soustředili na své sny a vize a starali se o jejich růst.
 
Chcete-li obdržet učení či medicínu od těchto krásných bytostí, najděte si místo, kde se budete moci nerušeně ztišit, zavřete si oči a zcela se uvolněte. Představte si bažanta či koroptev, přivolejte si ho k sobě a v duchu mu povězte, že jste ochotni se od něj učit, a poproste ho, aby vám něco sdělil či názorně ukázal.
 
Možná vám tento pták zazpívá – poslouchejte srdcem. Možná vám ukáže nějaký obraz, pak se zeptejte sami sebe, jaké je jeho poselství. A je také možné, že s vámi bude komunikovat… Záleží jen na tom, zda dokážete zůstat otevření tomuto sdělení.
 
Nakonec mu poděkujte a věřte, že pokud nějakého bažanta či koroptev v brzké době opět spatříte, je to potvrzení důležitosti toho, co vám chtěl sdělit.
 
S Láskou a s přáním úspěšného naslouchání bažantímu učení 🙂
Anoli*