U karet by s vámi nikdo neměl jednat tak, jako kdyby vás znal lépe, než vy sami. Ten kdo vám karty vykládá, by měl číst se záměrem podpory nikoliv se záměrem mít pravdu. Pokud někomu karty vykládáte dbejte na to, aby nikdo nemusel poslouchat vaše prognózy, výčitky anebo návody, jak situaci vyřešit. Buďte takovým průvodcem, který povzbudí tazatele v tom, aby vykonal to, o čem sám nejlépe ví, že je pro něj správné. Mluví jeho srdce, dotyčný jen nemá dost odvahy. A tak při něm stůjte, ať ten krok udělat dokáže, nebo ne. Může jít o změnu zaměstnání, ukončení vztahu, či cokoliv jiného. A vy nikdy nejste v botách dotyčného, to mějte vždy na paměti.
Anoli