U výkladu není nic ceněno tolik, jako soustředěná pozornost kartářky. Být s tazatelem, naslouchat mu, bez ohlížení se na hodinky, bez předjímání závěrů či slov, které tazatel potřebuje vyjádřit. Poskytnout takovou pozornost je nezbytné a má obrovskou hodnotu pro kvalitu výkladu. Je to způsob, kterým podporuje kartářka váš růst a cestu k vlastním odpovědím.
Anoli