12.3.2021

Zítřejší novoluní uvolňuje celé naše bytí. Uvolňuje veškerá naše limitující přesvědčení, která nás držela v domnění, že právě to, co nyní prožíváme je pro nás tou jedinou možnou realitou. Využijme tento jeho potenciál a otevřme se novým možnostem. Otevřme se novému pochopení starého. Vyvolejme na povrch všechny naše pocity, emoce a myšlenky, které se pojí se situací, ve které se právě nacházíme. Nechme promluvit touhy naší duše a konejme v souladu s naším srdcem. Náš čas transformací a zhmotňování se pomalu naplnil. Je naším vesmírným právem zvolit si a začít žít svoji novou realitu, ve které jasně víme, co cítíme. Realitu, ve které známe svoji vlastní hodnotu, svoji jedinečnost a kde je nám zdroj dostupný v každém okamžiku.

To však neznamená, že bychom měli začít cokoliv urychlovat. Tím, že bychom se snažili uspíšit nějakou životní událost, vztah nebo projekt, obešli bychom tím potřebné zkušenosti a poučení, které nás přivedou k dokonalému výsledku. Pokud namítáte, že ve vás tato situace vzbuzuje úzkost a chcete ji mít už za sebou – výborně – tak právě teď máte příležitost nahlédnout do svého nitra a položit si otázku co je to za strach, který se objevuje, když se vám nedaří postupovat k cíli tak rychle, jak byste chtěli?

A co vaše pocity? Právě skrze pocity vám vaše tělo signalizuje, zda je něco špatně nebo správně. Když něco uděláte, všimněte si, kde pociťujete tyto emoce. Otevírá se vám srdce? Bolí vás břicho? Svírá se vám hrdlo? Hlava nás může obelhat, ale tělo nikdy. Naše tělo vždy velmi objektivně reaguje na danou situaci nebo osobu. Rozvíjíte tento váš další smysl? Věnujte pozornost svému tělu a tomu, co vám říká. Rozvíjejte se, studujte, nasávejte poznání jako houba – nacházíme se nyní ve vysoké vibrační úrovni a rozvíjet se nyní v této době je tak snadné…

Avšak to, co nám může naše energetické vibrace snižovat je to, budeme-li na sebe brát energii jiných lidí a budeme-li se s ní ztotožňovat. Často si na sebe bereme stres těch, které máme rádi a na nichž nám záleží. Nakládáme na sebe břemena druhých, abychom je ušetřili trápení nebo bolesti. Pak začínáme hodnotit, nálepkovat, ospravedlňovat a přisvojovat si problémy, které nejsou naše. Přijměte výzvu tohoto období, setrvejme v přítomnosti. Neškatulkujme, nesuďme a nechme energie a pocity volně plynout. Tento proces přejímání problémů druhých je totiž velmi kontraproduktivní – odnímáme tak těmto lidem možnost učit se z jejich vlastních zkušeností, a tím se rozvíjet. Tyto lekce nelze obejít ani přelstít. Pokusíte-li se o to, přijdou podobné situace znovu a v mnohem větší síle než původně. Uvědomte si, že vy nepotřebujete svou hodnotu dokazovat pomocí druhým. Zamyslete se nad tím, zda se vy sami neujímáte problémů či zkoušek, které vám nenáleží, z touhy být potřebný.

Novoluní nám přináší zcela nové světlo po tom, co zažene stíny strachu a pochyb. Pak vše uvidíme jasněji. Věci se opět začnou vyvíjet. A my zjistíme, že každá situace má najednou několik možných řešení.

Náš život nám nyní dává příležitost poznat a důvěřovat v proces zrání. A s tím může souviset pasivita, vyčkávání, vyživování, víra a nebojácnost. Možná, se někteří z nás cítí jakoby v prázdnu. Důvěřujte v to, že všechno je, jak má být. Využijte tento čas zrání a znovu prozkoumejte vaše zranění. Činy druhých nemůžou určovat, jací máte být. To, že vám někdo ublížil, se stalo z vůle osoby, která vám ublížila a nikoli proto, jací jste. Prozkoumejte tento stín a opět se spřátelte sami se sebou.

Právě toto novoluní nám dává dost síly přijmout sebe sami, vyhrát bitvu s ničivou sebepochybností a nalézt rovnováhu ve svém nitru. Je to první krok k tomu, abychom se skutečně zamilovali do sebe samých. A pak teprve můžeme věnovat opravdovou lásku druhým. A stejně tak ji i přijímat.

Novoluní v sobě nese příležitost návratu domů – na bezpečné místo, které nám dodá sílu a napomůže našemu dalšímu růstu. Chopme se jí! Najděme uvnitř sebe svůj bezpečný prostor. Tam se nám bude vždy dostávat odpovědí, které budeme hledat na naší další cestě životem.

S Láskou, Anoli*