Kdy je nejlepší čas pro karty? Když nás příliš často napadá, že nejsme dost dobří. Když o sobě pochybujeme, nevěříme v sebe a nevěříme ani v ty, kteří jsou kolem nás. Často pak ani v život samotný. Pochybujeme, zda-li to s námi druzí myslí skutečně dobře, protože nevidíme hodnotu, kterou pro ně můžeme mít ať už jako partneři, přátele nebo spolupracovníci. Podezříváme okolí a postrádáme víru především v naše schopnosti a kvality.

S vírou se již rodíme, je v nás. Stejně jako všechny odpovědi. Jen ji nevyužíváme. Je to jako bychom chodili jen po jedné noze.

Sama to dobře znám a vím, jak těžké to může být – uvěřit v sebe. A taky vím, že právě v těchto momentech je dobré o tom mluvit a pracovat s kartami. Není to lusknutím prstu, ale dříve či později se to podaří a víra začne ovládat mysl – nikoliv naopak.

A pro tyto momenty jsem tu já a mé karty. Jaké by to bylo, když by ste se dnes rozhodli pohnout se vpřed?

Anoli