Občas hledáme způsob, jak urychlit proces, kterého sme součástí anebo projekt, na kterém pracujeme. Jsme to především my sami, kdo má moc věci katalyzovat. Být katalyzátorem v jakékoli situaci znamená, že se rozhodneme naplno využít svůj talent, abychom dosáhli nějakého výsledku. Energii pro tento počin můžeme snadno získat prostřednictvím spojení se zemí.
Naše tělo může být nosičem pro energii, kterou potřebujeme k dosažení požadovaného výsledku, pokud dovolíme Matce Zemi, aby nás tímto nábojem vyživila.
Jak? Najděte si místo venku, kde se cítíte dobře a soustřeďte se na všechno, co kolem sebe vnímáte.
Věnujte pozornost západu slunce, vrbě, kroužícímu káněti, obdivujte krásu kolem a projevte pokoru a vděčnost všem, se kterými sdílíte tento prostor. Staňte se na malý moment součástí a nastolte v sobě klid.
Pozorujte zvířata, stromy, zaznamenejte si, kterým směrem fouká vítr. Podívejte se na mraky a obrazy, které tvoří. Obdivujte chvíli vše, co vás obklopuje. A právě to je moment, ticha a klidu, kdy můžete obdržet vedení pro další kroky. Každá květina se v tento moment může stát vašim rádcem.
Fouká vítr z jihu? Pak se vám pravděpodobně dostane prožitku, který posílí důvěru a pokoru. Vane ze západu? Pak se svému cíli můžete přiblížit upřímnou introspekcí, zkoumání toho, co probíhá ve vaší mysli. Pokud přichází vítr ze severu, pak najděte vlastní moudrost pohledem do minulosti a projevte si vděčnost. Východní vítr vám pomůže odhodit pochybnosti, které vás brzdí…
Stačí si jen připustit, že by k nám tímto způsobem mohlo přicházet vedení a začít si všímat toho, co nám příroda říká. Když něco přitáhne naše oči, promlouvá to k nám. Je třeba být otevření, v srdci a být ochotni naslouchat.
Každá taková procházka vás nabije dostatečně na to, aby se věci daly do pohybu.
Víkend je před námi. Využijme tento čas.
Anoli