28.1.2021

Osudovky jsou průvodcem a pomocníkem při orientaci ve změnách a při vítání nových cyklů života. Jsou mostem mezi materiálním světem, v němž žijeme, a světem božským, neviditelným. Jejich prostřednictvím můžete s tímto božským světem komunikovat a budovat si s ním spojení za účelem uskutečňování Vašich záměrů.

Sdílím náhled mnohých starobylých šamanských kultur, které věří, že tento náš svět je pouhý sen a iluze. Dostali jsme roli, kterou máme v životě sehrát, a součástí této role je naučit se procesu zhmotňování ducha do formy, tak jako to Stvořitel či síly univerza udělali před miliardami let. Tento náš svět formy se rodí prostřednictvím slov a myšlenkových forem, jako vibrace, v neviditelných a transcendentních říších, které se následně projevují ve světě fyzickém zde na Zemi. Právě vibrace našich myšlenek a slov vytvářejí silné energetické vlny, které rezonují s celým univerzem a proměňují život náš, stejně tak jako život celé planety. A právě osudovky jsou jedním z mocných nástrojů k vytváření a proměňování světa formy.

Otevírají Vás síle lásky, vedou Vás k projasnění Vašich záměrů a vytváří kolem Vás silné pole energií, které Vám napomáhají projevovat tyto své záměry do formy. Osudovky jsou technikou věštění informací, léčení emocionálních a fyzických nemocí a spojením se s naším vlastním já.

Přeji si přinášet tento vzácný dar světu, aby všichni lidé mohli získat požehnání skrze toto mé poslání.

Skrze osudovky máte moc spojit se s životem zcela novým způsobem, jenž vytváří pozitivní změny ve Vašem bytí. Práce s vlastní osudovkou by měla být stejně přirozená jako obrátit se na kamaráda a mluvit s ním. Při čtení jí naslouchejte a vnímejte ji celým svým tělem.

Může Vám přinést příznivá znamení, která signalizují, že je čas přivítat nové stádium života. Učí vděčnosti za každý nový den, pomáhá přivítat veškeré změny a přechody, jež Vás v životě potkají a také Vás může provést celou řadou ztrát či truchlením. Prostřednictvím osudovky můžete vítat děti na svět. A je skvělým průvodcem, potřebujete-li pomoc s obnovou harmonie do Vašich vztahů či života. Osudovka může být léčivá a odstraňovat negativní energie z Vašich jemně hmotných vrstev. Poslouží Vám k navrácení ztracené síly, k uzdravení záležitostí a vztahů s Vašimi předky anebo Vám může pomoct prolomit staré karmické vzorce…

Jakmile si vybudujete silný vztah se svým vlastním božským Já, stáváte se tvůrcem vlastního života. Díky práci s osudovkou nastanou ve Vašem životě změny. Přivoláte své touhy, uvolníte bloky, vstoupíte do nové dimenze života a pocítíte neomezený potenciál toho, co jste schopni vytvořit.

Osudovky jsou určeny všem, kteří hledají cesty ke zlepšení svého života a k tomu, jak sloužit Zemi. S každou další osudovkou vstoupíte trochu hlouběji a otevřete své srdce a představivost k vytváření vlastní posvátné stezky životem. Jsou určeny zkušeným v šamanské práci, i pro celou veřejnost. Na všechny mají osudovky úžasný dopad. 

Přinesou Vám inspiraci a pocit větší naděje ohledně Vašeho vlastního života a budoucnosti. Při práci s osudovkou se nejprve začínají dít věci na neviditelné úrovni, než vidíte výsledky ve fyzickém světě. Ale věřte, že konečný výsledek povede k mocné transformativní změně vytvářející vědomější a šťastnější bytí i zdravější svět kolem nás.

Otevřete se hlubšímu ve své vnitřní lidskosti. V osudovce na Vás čeká veškeré poznání a moudrost, které se můžete nyní naučit. Odkryje Vám počáteční kroky, které můžete učinit, aby se Váš život stal posvátnou událostí.