2.11.2021
Listopad je měsícem citlivosti, klidu a rozvahy, je symbolem proměny. Na Dušičky, dnes, vzpomínáme na zemřelé a na jejich proměnu do dalšího bytí. Jedenáctka symbolizuje uvolnění od pozemských soudů. Je proto ideální pro vnitřní rozjímání, sebereflexi a uvědomění si vlastních kvalit. Listopad nás také podporuje ve vnímání vlastní intuice. Nápady, plány a předsevzetí by neměly být ukvapeně prozrazeny. V listopadu jsme silněji závislí na uznání našeho okolí. A tak tedy obzvláště v listopadu podporujme ostatní 🙂
Přemýšlejme o sobě pozitivně a stejné budou i naše pocity. Jestliže je něco, co potřebujeme nebo chceme udělat, představujme si, že se nám daří. Dokážeme to! Půjde nám to! A úspěchu se dočkáme 🙂 Snažme se nepřipouštět si strachy a pokud nám někdo jiný říká, že něco nejde, představme si velké X, které jeho slova přeškrtává. Nedovolme druhým, aby nás připravili o naši sílu. Vychutnejme si listopadovou zkušenost toho, že dokážeme cokoli, k čemu přistupujeme s odhodláním a sebedůvěrou.
V listopadu jsou i naše léčitelské schopnosti posíleny. Pomáhat se nám bude dařit druhým i sami sobě. Prohlubme víru v tyto naše schopnosti a těšme se z tohoto Božského daru.
Dalším tématem listopadu je přizpůsobivost. Buďme tedy přizpůsobiví jako stromy – flexibilní, ale pevní. Přizpůsobujme se novým situacím se stejně takovou lehkostí, jako se stromy přizpůsobují ročním obdobím, nechme dozrát své plody bez předem daných termínů a narazíme-li při našem růstu na nějakou překážku, pokračujme kolem ní – ale vždy ke Slunci 🙂
Připomeňme si, že všechno má svůj přirozený rytmus. Pokud tedy půjdeme po své cestě s rozhodností a soudností a necháme záležitostem jejich přirozený průběh, úspěchy jsou zaručeny na všech frontách. Nyní je velmi vhodná doba začít nové věci. Pokud jsme již začali, trpělivě pokračujme a uvědomujme si rytmy, kterými se řídí naše příležitosti. V listopadu budou chvíle, kdy se věci zpomalí, pak začnu nanovo, dojdou svého naplnění a poté se znovu zpomalí do nikdy nekončícího přirozeného toku. Každý okamžik je důležitý.
V listopadu k nám mohou přicházet poselství, které nám pomůžou jasně ukázat naše další kroky. Jsou to zprávy od našeho Ducha, který k nám v tento čas může promlouvat hlasitěji než kdy jindy.
Zůstaňme otevření a očekávejme, že se nám ukáže cesta k hojnosti ve všech aspektech našeho života.
Přeji Vám krásný listopad,
S Láskou Anoli*