Je to pohodlné, spokojit se s průměrností, než se stát nad průměrnou. Je to pohodlné, říkat, jak je to náročné a složité, než najít cestu, jak svůj záměr uskutečnit. Je pohodlné, nadávat na špatnou práci, než najít či si vytvořit lepší. Skutečně je? Je to především smutné, stěžovat si a vyhýbat se změně. Pokud se bojíme pokusů, omylů a nových zkušeností – bojíme se pohybu vpřed. Ano, všichni se bojíme. Ale nedovolme si, bát se natolik, abychom to pro samý strach ani nezkusili! Zeptejte se karet a uvidíte, jak na tom ste. Možná, zjistíte, že máte veškerou podporu a už stačí jen vykročit.
Anoli