Pak je to ten nejlepší čas pro očistu. Čas opustit negativní postoje a myšlenky. A pokud kolem sebe máme lidi, kteří nás táhnou dolů a brání nám v pohybu vpřed – pak je třeba odstranit i tyto překážky.
Očišťování těla, mysli, emocí, postojů. To vše spolu s pokorou ke všemu, co se děje kolem nás. Tak vytvoříme prostor pro novou životní sílu.
Využijme síly měsíce a odstraňme nános a rez, abychom mohli opět zazářit.
Anoli