8.4.2021
JE ČAS SE POSUNOUT DÁL. Ať už se jedná o jakoukoliv situaci, ve které se nacházíme.
Tento čas je ideální pro meditaci či koncentraci. Je to čas pro hluboký rozbor chystaného podniku či záměru. A také čas ohlédnout se zpět na cestu, která je za námi.
Nezdary naší minulosti se nyní stávají učiteli pro naši budoucnost. Před námi se otevírá další epizoda života a spolu s ní přichází prověrka toho, jak skutečný byl náš růst. Uvědomme si, co vše již umíme, oceňme své nové schopnosti, dovednosti, dosažené cíle, úspěchy…
Brzy budeme čelit nějakému konfliktu či epizodě, která prověří to, kým opravdu jsme. Kým se stáváme. Jsme opět vybízení překonat vlivy, které na nás měli naši nejbližší, předci, rodiče, učitelé, autority. Ne všechny jsou pro náš život prospěšné. Avšak měly bychom je snadno uvidět a mělo by pro nás být snadné tyto vlivy přijmout a pracovat s nimi.
To, co máme problém nejvíce přijmout, to se nám stane největším učitelem. A opět nás to přivádí k moudrosti toho, že veškeré těžkosti jsou vlastně příležitostmi.
Bohové pohybu tlačí naše životy kupředu. Je čas se pohnout. Ne být jen taženi proudem a čekat, kam nás donese. Pozor tedy na naše neurčité nebo nejasné cíle. V našich životech začíná proudit nový vítr. I když je jeho intenzita ještě slabá, bude sílit. A my tuto dobu můžeme využít pro projasnění si našich dalších záměrů a udržovat je vědomě v chodu. Jakmile tyto síly dosáhnout svého maxima, vítr přivane příhodné podmínky a my pocítíme velkou podporu v čemkoli, co nyní započneme.
Nesmírně důležitou součástí každé naší změny je vděčnost. Je klíčem k plnosti života. Odmítnutí mění v přijetí, chaos mění v řád, zmatení mění ve srozumitelnost. Z jídla může udělat hostinu, z domu domov, z cizího člověka přítele. Vděčnost dává smysl naší minulosti, přináší mír naší současnosti a dává vizi zítřku.
Nejsme vděční protože jsme šťastní, ale jsme šťastní, protože jsme vděční.
Vděčnost je síla. Uvědomme si, co máme a přemýšlejme o svých důvodech k vděčnosti. Pak uvidíme, že život je k nám opravdu štědrý. Stejně tak jako situace, ve které se nyní nacházíme. Čím více těchto darů uvidíme, tím více jich dostaneme. A pak budeme chtít obdarovávat i ostatní.
Udělejme si chvilku pro sebe a vzpomeňme si dnes na všechny lidi a věci či situace, za které jsme vděční.
Máme sílu zvládnout v dané situaci to, co nás čeká. Všechno se děje ve správný čas. Vstupujeme do nových podob sebe samých. Náš svět se začíná plnit nekonečnými možnostmi, které budeme přeměňovat ve skutečnost s ohledem na nejvyšší dobro.
S Láskou Anoli*