Inspiraci jsem našla v původní Indiánské tradici, v tzv. medicínských procházkách. Je to něco, co nám pomáhá v pocitu napojení se na bytí v harmonii s přírodou, se všemi jejími živými formami. Takové procházky uzdravují tělo, mysl i duši. Je to tedy takovou medicínou, součástí které jsou i odpovědi, které právě hledáme pro vyřešení či pochopení nějaké osobní výzvy či problému. Nejen Indiáni, ale stejně tak i naši předkové se procházeli po lesích a vyvýšeninách, přičemž pozorovali znamení a symboly, které jim pomáhaly v uzdravování či v hledání moudrosti. Je to taková toulka přírodou, kdy navazujeme kontakt s našimi spojenci a pomocníky.
Ano, je to možné i v našem uspěchaném světě. Stačí si jen udržet intuici a naučit se porozumět jazyku naší planetární rodiny, jak jej nazývají Indiáni, jazyku Hail-lo-way-ain, jazyku Lásky. Všichni tuto schopnost máme, nikdy nám nebyla odebrána.
Zítra nám začíná červenec a já jsem se rozhodla věnovat toto léto přírodnímu orákulu pro vzoru divinační práce původních Indiánů. Tak mě sledujte, nechte se inspirovat a věřím, že brzy si budete také chodit pro odpovědi ven…