24.5.2021

Závěr května je vhodným časem pro odstup a stažení se do svého bezpečného prostoru, kde budeme v klidu shromažďovat energii na to, co má přijít. Posilujme své tělo, mysl i duši a zbavujme se veškeré zátěže, jak nejlépe dokážeme.

Změny, které nastanou v červnu, dokonce i ty, které jsme si přáli, nás dokážou překvapit. Některé mohou být nenadálé a překotné.

Jestliže jste nyní prošli většími změnami, využijte tento čas k jejich zpracování.

Jedním z úkolů následujícího měsíce je pamatovat na to, kým jsme. Můžeme čelit všem možným pokynům, kým bychom měli být, co bychom měli dělat, jak bychom měli žít… Najděte si během těchto dnů čas navázat spojení s vnitřním hlasem, který vás bude vždy upozorňovat, nebude-li něco v pořádku. Upozorní vás na to, že něčí energie není v souladu s jeho slovy a činy.

Velmi přínosné je vytvořit si doma či na místě, které máte na dosah, vlastní posvátný prostor, který bude patřit jen vám. Postačí i polička, na kterou umístíte předměty, které pro vás mají nyní velký význam. Navštěvujte tento prostor tak často, jak jen můžete, abyste se uzemnili a uklidnili.

Odložme ze svých beder břemena druhých, které na sebe často bereme, abychom ušetřili své milované trápení nebo bolesti. Tento přístup je kontraproduktivní, protože když odnímáme jiným lidem jejich zátěž, odnímáme jim možnost učit se z jejich zkušeností. A tím se rozvíjet.

Neujímejte se problémů, které vám nenáleží, z touhy být potřební. Touha být potřebný pramení ze strachu, že nejste (nebo oni nejsou) sami o sobě dost dobří. Všichni jsme dokonalé bytosti a tyto obavy nás od této pravdy oddělují a vytvářejí v nás pocity odloučení.

Červen bude také měsícem spirituality. Každá zkušenost, překážka, radost či výtvor nás bude posouvat o další příčku žebříku vedoucímu k vyšší úrovni sebeuvědomění. Všechny záležitosti, které nás potkají v červnu, budou v tomto smyslu, tím nejlepším stupínkem na naší cestě.

Přichází čas hodnocení, sdělování pravdy. Otevírá se období pro řešení čehokoli, co je třeba uznat, čemu je třeba čelit, nebo kde je třeba třídit. Čekají nás také závěrečná ukončování.

Mysleme na to, abychom zůstali dobře uzemnění, abychom pevně stáli, ale zároveň byli pružní pro uzavření všeho starého a otevření se novému, v našem vlastním kruhu života.

Ať plynou tyto nadcházející dny harmonicky, klidně a lehce.

S Láskou Anoli*