10.10.2022
NYNÍ SE KRÁTCE ZKONCENTRUJ ČI POMYSLI NA TO, K ČEMU BYS RÁD/A DOSTAL/A VEDENÍ ČI UJIŠTĚNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM VÝKLADU.
Vedení pro tento týden (10.-16.10.2022):
Jaké jsou motivy a pohnutky, které se skrývají za Tvými záměry? Věnuj čas tomu zamyslet se nad svými proč (ujasni si proč pokládáš právě tuto otázku, proč se chováš tak, jak se chováš a proč se rozhoduješ tak, jak se rozhoduješ…). Jakmile si zodpovíš své proč, budou Tvé záměry jasnější a dají se do pohybu.
VZTAHY: Ne vždy víme, proč se v našich vztazích chováme tak, jak se chováme. Teď je ideální čas pátrat po tom, zda Tvé reaktivní chování spouští někdo druhý, nebo jestli za ním stojí nevyřešená záležitost z minulosti. Zeptej se sama sebe – Proč se cítím takhle? a Proč jsem to řekl/a? – chvíli nad tím uvažuj, naslouchej tomu, co zní uvnitř Tebe. Pokud dostaneš odpověď, je to poklad, který Ti poslouží k pochopení vlastních potřeb a způsobů jak je naplnit.
PROSPERITA: Pokud znáš pohnutky za Tvou kariérou a tvůrčími počiny, dosáhneš většího úspěchu. Polož sám/sama sobě pár otázek na tělo. Motivuje Tě přání sloužit? Má Tvé bohatství vliv na širší dobro? Když si v duchu představíš tu nejúspěšnější verzi svého života, vede Tě k ní potřeba žít smysluplně, nebo vydělat peníze, mít všeho dostatek, našetřit do budoucnosti….? Žádný motiv není sám o sobě špatný ani dobrý, ale pokud před sebou něco skrýváš – vede to ke zklamání a selhání. Vyjasni si své proč- Proč chceš to, co děláš. Budou-li Tvé odpovědi upřímné, přijmi je. Nejsou-li upřímné – změň je, aby byly opravdové.
Tento týden je ideálním pro to, ptát se co řídí Tvé kroky. Je čas ptát se proč. To, co odhalíš, Tě přivede blíž k tomu, co hledáš.
S Láskou, Anoli*
Inspirace a malé zamyšlení…
Nedávno jsem na svém blogu psala článek o úspěchu a materiální hojnosti. Jsem přesvědčena o tom, že i finanční hojnost je úzce spojená s každou buňkou našeho těla a tedy s tím, jak se vidíme, vnímáme a cítíme. Vždy, když rozvíjím nelaskavé myšlenky o sobě samé a o svém přínosu pro druhé, v mé realitě se finance objevují velmi těžce, na poslední chvíli a zdrží se velmi krátce. Je to tak tehdy, zaměřuji-li se na to, co není funkční ve snaze přeměnit danou záležitost, dle mé představy, v dokonalou. Potřeba mít vše plně pod kontrolou a snaha vše ovlivnit či řídit – mně vyčerpává a tento energetický odliv se mi zhmotňuje a zrcadlí také v peněžence či na bankovním účtu.
Pro mně je nyní více než JASNÉ, že v mé realitě funguje tato rovnice: OPTIMISMUS + KREATIVITA = ÚSPĚCH A MATERIÁLNÍ BOHATSTVÍ (to vnímám krom finančního zabezpečení také tím, že mé sny se realizují s lehkostí).
Do dalších dnů Ti chci doporučit aby si odpočíval/a, pečoval/a o sebe a nepřestával/a se hýčkat! Bud si vědom/á své hodnoty! Zamysli se nad tím, co Ti pomáhá zvyšovat úroveň sebehodnoty.
Vedlejším efektem zvyšování úrovně sebehodnoty je také nastolení harmonie ve vztahu. Cítíme-li se dobře se sebou samými, může se tak s námi cítit i náš partner/ka. Mám-li jasno vůči sám/sama sobě, mé pocity, potřeby a záměry jsou dobře čitelné a jasné i partnerovi/partnerce a nevznikají tak zbytečně kolize. Ba naopak. A pokud se nám k tomu začne realizovat i úspěch v materiální oblasti …. představ si Jaké by to bylo? A jak se to může ještě zlepšit?
Děkuji za Tvůj čas a nechť Ti týdenní osudovka dobře poslouží. Pokud by si chtěl/a vypracovat výklad na míru, jsem tu pro Tebe*