1.8.2021
Dnes začal srpen, můj narozeninový měsíc. Zanedlouho oslavím své 31. narozeniny a není tedy divu, že se v posledních dnech zmítám energeticky velmi nízko. Je tomu tak každým rokem, může to být více součinitelů společně, nicméně srpen, kdy se nám otevírá Lví brána, je měsícem vždy velmi silným a výživným. Měsícem, který přináší sklizeň toho, co jsme zaseli a také příležitost začít náš život žít jinak, lépe, vědoměji, více v souladu sami se sebou…
Jedna má milovaná přítelkyně nedávno pronesla, že její dny ubíhaly poslední dobou ve zběsilém poklusu, kdy byla naprosto přesycena vším tím děním kolem, neustále popoháněna tím, že by něco měla či musela… až ji úplně začalo unikat to nejdůležitější, nejkrásnější a nejhodnotnější – tady a teď sama se sebou a svou rodinou. Naše životní stezky spolu často vždy velmi ladí a tak se dnes ani nemohu divit tomu, že nás fyzicky zastavila nemoc či dočasná fyzická indispozice, téměř ve stejný čas a donutila nás tak zastavit veškeré dění kolem nás.
Já osobně cítím, že ať už jsou to, na první pohled, dramatické události mého života, můj manžel, mé děti, rodina či přátelé – všichni jsou tu proto, aby mně na mé životní cestě doprovázeli jako učitelé a posvátní léčitelé. A právě v těchto dnech opět cítím, že je třeba uzdravit kus sebe a udělat svůj život zas o kus šťastnější a naplněnější. Ohlédnu-li se zpět, vidím kolik utrpení a bolesti jsme si navzájem způsobili – na těch, které miluji nejvíce a hlavně na sobě samé. Srpen je můj narozeninový měsíc a já si chci dát letos poprvé opravdu skutečný dárek – lásku a vnitřní klid. A to samé, chci dát všem okolo mně. Začnu u sebe a udělám maximum a tak, jak nejlépe dovedu. Věřím, že Vesmír mi vykročí vstříc a bude nám všem nápomocný.
Je 1.8.2021 a já bych symbolicky tento velký měsíc ráda začala osudovkou. Ať Vám poslouží a inspiruje Vás stejně tak, jako mně…
V tomto období se mohou věci zadrhávat, táhnout či zdržovat, vše nemusí plynout lehce. Mohou se otřásat základy, bořit staré pravdy, iluze, pravda se bude odhalovat více než dříve a naše záležitosti se mohou čistit. V srpnu k nám budou přicházet nové informace a 8.8. nastane novoluní ve Lvu, které symbolizuje nové začátky. Využijme toho. Je to doba velkých výzev, stojíme před něčím novým. Je vhodné uzavřít vše, co nám již neslouží. Témata zrady, nedůvěry, smrti, ostudy či zmaru se k nám mohou znovu vracet. Pokud se některé z těchto témat objevují ve vašem vztahu či životě – pak je dobré toto téma opět otevřít a zpracovat si ho. Silná lví srpnová energie nám pomůže s těmito záležitostmi skoncovat jednou pro vždy. Někdy i náhlé, nepříjemné či bolestivé změny mohou v konečném důsledku přinést úlevu. Jděme kupředu a už se neohlížejme zpátky.
Je třeba rozlišovat mezi změnou a přeměnou. Změna může proběhnout i směrem zpátky a nemusí nutně přinést rozvoj. Přeměna naproti tomu rozvoj vždy přináší a je krok z jednoho stupně prožívání na vyšší. Změna většinou není ani nutná, ani žádaná. Často je pouze způsobem, jak se vyhnout konfrontaci s něčím uvnitř nás nebo jak nemuset řešit obtížnou situaci. Která oblast vašeho života potřebuje generální přetřes?
Pohlédněme za to, co je očividné, za vnější úroveň. Pokud váš život teď řídi jedna hluboká záležitost projevující se na mnoha úrovních – je to významná životní lekce. Dopřejte si čas v klidu si sednout a prozkoumat svůj dosavadní způsob života. Výzvou bude posílit vše, co se posílit dá, a přijmout to, co nemůžete změnit.
Je ideální čas pohlédnout hluboko do vlastního nitra a být si přitom vědom spodních proudů svého života, které nejsou na první pohled zjevné. Ty mohou buď pomáhat nebo zabraňovat našemu rozvoji a růstu. Zesilme ty, které pomáhají, a zbavme se těch, které ne.
Chystá se něco nového. Jednejme s rozvahou. Může to být nový směr, ale může jít také o nový začátek něčeho, co je již vytvořeno. Tato volba je na každém z nás.
Zlost, agrese, argumentace a nátlak či manipulace nepovedou k pozitivním výsledkům. Možná má někdo kolem nás přebytek těchto energií a možná jsou to naše energie. V obou případech je nyní čas se zklidnit a dovolit této energii projít a odejít. Choďte do přírody, nebo to vytancujte, cokoli, abyste se mohlo vrátit do života s odhodláním a angažovaností, ale ne tak silnými, aby to ostatní nebo vás samotné zaplavilo.
Vzdáme-li se potřeby mít na sto procent všechno podle našich představ, přijde k nám v tomto měsíci mnoho krásných příležitostí.
Buďme odvážní a nemějme strach. Jsme milovaní a v bezpečí.
Přeji nám všem klidný, láskyplný a naplněný srpen*
Sdílnu Šťastný Svět zatím ponechávám pozastavenou, ale opět přijímám objednávky na výklady. Koho volá má energie a moji průvodci, či karty, se kterými pracuji, spojte se se mnou a já udělám maximum pro to, abych Vám pomohla uvidět všechny odpovědi, které právě hledáte.
Mějte se krásně.
S Láskou Anoli Ilona Šťastná*