28.4.2021

Situaci kolem nás jsme nejprve pozorně sledovali a analyzovali, než jsme učinili rozhodnutí. Některým z nás to trvalo týdny či měsíce, než jsme se k něčemu rozhodli. A bylo to zcela v pořádku. Protože je naše svaté právo znát okolnosti, které jsou pro nás důležité a ty poté posoudit svým vlastním tempem. Ti z nás, kteří přijali pozvání podívat se za hranice materiálního světa, pod povrch, do nitra věcí – do oblasti příčin a následků, těm je nyní nabízeno léčení a přeměna.

Můžeme se zříci schopnosti zraňovat a nahradit ji léčitelským uměním. Květen nás podněcuje k tomu, abychom používali svoji vnitřní sílu a energii, ne k ubližováním druhým, ale naopak k tomu, abychom jim pomáhali a léčili je.

Naslouchali jsme správně své intuici i v temných nocích. A usilovali jsme o to, abychom nebyli utlačovaní přísností a silami strachu. Mnozí z nás již začali sklízet plody své trpělivé práce. Přesto se náhle vynořují vzpomínky a přání, které dlouho ležely zapomenuty v našem nevědomí, a snaží se nás ohromit a vylekat svou negativitou a ničivým účinkem. Avšak, budeme-li jim čelit se soucitem a s odvahou, přinesou nám hluboké prožitky a silný pocit propojení s veškerým životem.

Možná se budeme ještě několikrát cítit přemoženi emocemi, ale již sílí naše schopnost nastolit rovnováhu a stabilitu. Je moudré uzdravovat své nevědomé stíny po částech, kousek po kousku. Uzdravujme se postupně a pomalu. Celistvosti pak dosáhneme s lehkostí.

Květen nám mnohokrát nabídne lekci toho, jak zvrátit nevýhodu ve výhodu. Ukáže nám jak rozvíjet citlivost ke vnímání jiného světa a duše přírody. Přináší nám čas změn, iniciace a nových začátků.

Pojďme najít v životě nový směr. Objevme všechna tajemství o sobě i o světě kolem nás. Dokážeme použít svou nezkrotnou volnost a energii pro hrdinské skutky ve světě, který touží po vhledu u léčení?

Někdy období destrukce musí předcházet době tvoření a nového zrození, která by jinak nemohla přijít.

Květen je ve znamení laskavosti a celistvosti. Mnozí z nás dosáhnou pocitu vnitřní rovnováhy. A mnozí z nás v sobě také najdou dost síly, která nám přinese nezávislost – duchovní i materiální.

Tento měsíc žehná všem začátkům a novým projektům. Přivádí nás tváří v tvář našemu potenciálu, k našemu vnitřnímu pokladu, k síle a schopnostem, které se můžeme naučit využívat. Budeme schopni odemknout další tajemství svých srdcí a zároveň objevovat krásu v srdcích těch, kteří nás obklopují, ale také krásu země samotné.

S přáním laskavých a láskyplných dnů

Anoli*