30.3.2021

Dubnové energie budou pohánět každou naši činnost. Na jedné straně může být naše jednání poháněno hněvem, na straně druhé může intenzita pocitů vytvořit dynamické změny, které potřebujeme. V dubnu je naším úkolem najít způsob jak ovládnout své vášně a jak je směřovat do užitečné činnosti.

Tyto nadcházející týdny nám pomůžou najít vášeň a energii k tomu, abychom se pustili do projektu, ať již je nový, nebo starý. Ohnivá povaha toho období nás bude inspirovat, abychom se chopili každé příležitosti, která se naskytne.

Plodnost, která kráčí ruku v ruce s tímto měsícem, se netýká pouze země nebo zvířat, ale také lidské tvořivosti. Bohatá představivost probudí oheň v naší mysli. Mnoho obzvláště nádherných inspirujících okamžiků, nám mohou přijít právě ve chvíli, kdy se budeme toulat přírodou. A právě zde můžeme nalézat štěstí a odpovědi na všechny druhy problémů.

Naslouchejme svým tvořivým instinktům a dovolme plodit zahradě našich představ. Duben zapaluje zemi stejně tak jako impulzivní spojení mezi jednotlivými myšlenkami v naší hlavě probouzí vášnivý tanec v našem vlastním životě.

Po oběti přichází obnova. Pokud jste se v minulých měsících zbavili něčeho, co pro vás představovalo oběť, budete nyní mnohonásobně požehnáni. Pokud cítíte, že je ještě třeba se od nějakého vlivu nebo zvyku osvobodit, učiňte tak nyní. Považujte to za proces sklizně či oddělování zrna od plev a věřte, že je to nezbytný proces k započetí nové fáze života.

Pokud se cítíte v roli obětního beránka či dáváte veškerou vinu za danou situaci určité osobě nebo skupině lidí, pak je vaším úkolem, abyste si uvědomili, že k tomuto procesu právě dochází a učinili kroky k jeho ukončení.  Obviňování druhých nabízí zřídka více než jen dočasnou spokojenost. Ke skutečnému vyřešení záležitosti je zapotřebí jiný přístup. Nápomocné může být jakékoliv vědomé zklidnění, meditace, pobyt v přírodě či rozjímání.

S dubnem k nám přichází léčení a vnímání zázraků, stejně jako pocit spojení se sítí, kterou jsou propojeny všechny bytosti. Kolem nás se rodí nový svět. Opouštíme svět deziluzí a halucinací a znovu se spojujeme se s matkou Zemí a duchem světa. Smutek a zjevné překážky nás pouštějí a cyklus štěstí se dává do pohybu. Výsledkem našich drobných záměrů a jednání budou další pozitivní činy druhých, kteří zase nám na oplátku vylepší život.

Příroda započala nový cyklus vzkvétající tvořivosti a ten započal svou práci i v nás. Duben představuje akční síly, energie, které ženou svět kupředu, a zhmotnění myšlenek a tužeb do konkrétní podoby. Teď je ideální doba jednat, protože je snadné uvést věci do pohybu a jít dál. Pokud budete postupovat vpřed s důvěrou, dosáhnete toho, co chcete. Možná budete mít více práce než obvykle, ale budete mít také dost energie a síly, abyste dosáhli všech svých cílů. Čeká vás hojnost.

A výzva pro tento čas? Rozvíjet svou schopnost ovlivňovat vlastní myšlenky. Směřujte své myšlenky k tomu, co chcete a věnujte tomu soustředěnou pozornost. Vědomé řízení myšlenek je jednou z nejcennějších dovedností, která přináší výsledky, jimž se žádný čin nemůže rovnat.

Hodně štěstí. S Láskou Anoli*