19.3.2021

Úkolem naší doby je rozvíjet se a proměňovat spolu s druhými lidmi. Určití lidé tak vstupují do našich životů, aby nás pozvedli na další rovinu léčení, vědomí a opravdovosti. Je to vždy vzájemná zkušenost, i když se výsledky u obou stran liší. Někteří se mohou stát našimi přáteli na celý život a s některými strávíme jen krátký úsek života. Ať tak nebo tak, tyto vztahy nás proměňují a to je našim největším vzájemným darem.

Jarní rovnodennost je bodem, kdy světlo, oheň a slunce začínají převládat nad tmou. Stejně tak v našich vztazích začínají po dlouhém zimním spánku znovu převládat odvaha, vášeň a nové začátky. Je to čas veselých oslav, čas přátelství a čas lásky.

Vztahy, které měly potenciál dalšího růstu, dočkaly tohoto okamžiku a nyní budou uzdravovat naše životy, aby se staly radostnými a naplněnými. Buďte pozorní ve všech svých vztazích, protože máte v blízkosti své spřízněné duše a na své další cestě, budete kráčet spolu s nimi. Ať už jsou to vaši partneři v lásce či v zaměstnání, přátelé nebo zatím ještě docela neznámí lidé – ti všichni vám nyní otevřou dveře, uvítají vás na prahu a pozvou vás k harmonické spolupráci a sdílení.

Věřte, že rozhodnutí setrvat v těchto vztazích, které jste nedávno učinili, vás vede v milující spojení, odpuštění a ve vzájemné porozumění. Veškeré vaše nynější vztahy mají hluboký potenciál, který bude naplněn.

Nebylo jednoduché odevzdat se osudu, opustit staré myšlenky a shodit starou kůži. Ale věřte, že se vám bude líbit to, kým se stanete nyní v době, kdy období zmatku, temnoty a bolestného růstu končí svou vládu a vedení se ujímá léčivý proud energie, krajina prozářená a prohřátá sluncem a blažená atmosféra klidu, uvolnění a pohody. Každé vaše semínko má sílu pro své klíčení, každý bude opět prožívat pocit bezpečí a pocítí lásku ochranitelských křídel, které jsou nad námi.

Vše ve vašem životě bude rozkvétat. Máte-li nějaké neshody, jarní rovnodennost zvěstuje jejich urovnání a usmíření. Vaše vztahy se budou zlepšovat a vy budete opět zapouštět kořeny.

Narovnejte se a stůjte si za tím, kým doopravdy jste a čemu věříte, nehledě na to, co řeknou ostatní. Poznejte sebe sami takové, jací jste si vždy přáli být. Jste v dokonalé formě, stali jste se sebevědomími, laskavými a dobře naladěnými. Na co nyní sáhnete, to vám pokvete pod rukama. Budete aktivní a plní radosti ze života. A objeví-li se nějaký problém – s lehkostí ho energicky ho vyřešíte.

Čeká nás krásný čas. Jaro, vítej!

S Láskou, Anoli*