Zajít si na karty není o tom poslouchat kartářku, nepřemýšlet, zda to, k čemu mě nabádá, je pro mně dobré. Je mi docela líto těch, kteří uvěřili, že někdo druhý má patent na jejich štěstí a ví lépe než sám tazatel, která cesta je pro něj správná. Když bych měla možnost do výkladu vstoupit, řekla bych jim, ať jdou za srdcem. Neřekla bych, že něco dotyčný nedokáže, jak bych mohla znát jiné limity, než ty své. Ať už se rozhodnete pro výklad u kohokoliv, vždy byste měli mít na paměti, že výklad má pomáhat, ukazovat možnosti a předávat především to dobré, co lze posilovat. A proč tedy přijít?

1) Náš život je příliš krátký na to, abychom nepoznali příčiny svých problémů a nevěděli kam směřujeme. Příliš krátký na bezcílné přežívání bez zakušení radosti z dosažení našich přání, bez porozumění našim potřebám a jejich naplnění.

2) Čeká nás jen takový život, který si vytvoříme. Netřeba se zříkat odpovědnosti za vlastní život. My víme co je správné. Odpovědi jsou v nás. Stačí je jen nalézt.

3) Upracovanost ani udřenost není ctnost. Je lepší budovat to, co nám dává smysl. Karty můžou pomoct najít právě to, co je vám vlastní.

4) Úspěchu obvykle předchází pád. Karty podporují vykročit i tam, kde jsme se doposud báli, protože změna či zdánlivý neúspěch je cesta k úspěchu.

5) Změna nepřijde nikdy sama. Musíte ji jít naproti, přemýšlet o ní, mluvit o ni a nakonec i jednat. Karty vás podpoří.

6) K odpuštění nepotřebujete omluvu. Karty vás naučí vděčnosti za každou zkušenost.

7) Někteří lidé jsou prostě toxičtí. Karty vám pomohou se od těchto osob vzdalovat a vyhledávat ty správné.

😎 Naučí vás být sami sebou, mít se rádi takoví, jací ste a vedou k sebejistotě a k laskavosti vůči sobě samým.

9) Karty učí, že skutečné bohatství není ve věcech, ale v naplněném životě, žitém dle vlastních představ a k tomu také nabádají.

10) Nic není trvalé. Mění se příroda i my. Každý moment je příležitostí a stejně tak každé rozhodnutí. Ať už v něčem zůstáváme či něco ukončujeme, pokaždé o něco přicházíme a něco získáváme. Karty vás doprovodí kamkoliv vykročíte, pomohou udělat upřímné rozhodnutí, které je pro vás to ideální a správné a které teď potřebujete.

Anoli