Ukazuje průběh událostí Vašeho života během jednoho roku v oblastech vztahů a vnitřního života. Ukazuje také na to, které lekce je třeba ještě pochopit.

Tato osudovka je určena pro pokročilé tazatele. Může odkrýt sdělení, čeho je třeba se vyvarovat. Může takto pomoci se připravit a předvídané potíže zmírnit, nebo se jim zcela vyhnout.

Jedná se o podrobný výklad, který začíná ročním obdobím, v němž se tazatel na Kole Roku právě nachází. Tento výklad dává větší možnost nahlížet podrobněji do jednotlivých časových úseků a rovněž dává možnost ohlédnout se zpět o jedno až dvě období, a tím lépe pochopit události nedávné minulosti.

OBJEDNÁVKA - Keltské Kolo Roku

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

7 + 5 =

Rolovat nahoru