aloni svoboda

Jsem Anoli Ilona Šťastná. Ta, která ráda naslouchá příběhům druhých a také Ta, která ráda vypráví. V životech druhých nacházím moudrost, kterou dále předávám. Miluji mystiku, karty, numerologii , astrologii a s láskou předávám jejich poselství.

Má životní cesta mi neustále přináší mnohá nová ponaučení a porozumění, které určují cestu mého dalšího osobního růstu. Skrze osudovky  zpřístupňuji lidem učení, moudrosti a léčení, kterých se mi dostává.

Jsem na cestě k poznání a porozumnění hloubce života a to především vlastní praktickou zkušeností.

Nabízím pomoc a podporu při hledání řešení složitých situací a také v umění sebepoznání, sebelásky, zhmotňování snů či záměrů a podporu v procesu důvěry v život samotný.

S Láskou Anoli Ilona Šťastná